วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ยาเลื่อนประจำเดือน ทานอย่างไร?


การมีประจำเดือนในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการให้มี คงเป็นเรื่องกวนใจสาวๆ หลายคน เช่น บางคนกำลังจะไปเที่ยวทะเลและดำน้ำกับเพื่อนๆ หรือ บางคนวางแผนว่าจะไปเล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ แต่นึกขึ้นได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงที่มีประจำเดือนพอดี ประกอบกับปัจจุบัน มีการกล่าวถึงยาเลื่อนประจำเดือนกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น หรือจากคำแนะนำของเพื่อน จึงมีแนวโน้มทำให้หลายๆ คนเลือกที่จะพึ่งยาเลื่อนประจำเดือนมากขึ้น ดังนั้น ลองมาทำความรู้จักกับยาเลื่อนประจำเดือนกันดูว่าจริงๆ แล้วทุกคนจะสามารถใช้ยาเลื่อนประจำเดือนนี้ได้ตามความต้องการหรือไม่ และใช้อย่างไร 

ยาเลื่อนประจำเดือนที่ใช้กันมากในปัจจุบัน เป็นยาเม็ดที่มีตัวยาสำคัญ คือ นอร์-เอ-ทีส-เตอ-โรน (Norethisterone) ในขนาด 5 มิลลิกรัม ซึ่งชื่อการค้าที่คุ้นเคย คือ ปรี-โม-ลุท-เอ็น (Primolut® N) ยานี้มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน และมีข้อบ่งใช้ในการรักษาความผิดปกติของรอบเดือนหลายชนิด เช่น กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน หรือเรียกย่อๆ ว่า พี-เอ็ม-เอส (premenstrual syndromes: PMS) ซึ่งมักมีอาการปวดศีรษะหรืออารมณ์หงุดหงิดก่อนมีประจำเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใช้รักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) และเนื่องจากยามีผลทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่หลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือน (จนกว่าจะหยุดยา) จึงมีข้อบ่งใช้ในการเลื่อนประจำเดือนด้วย อย่างไรก็ตาม การรับประทานยาชนิดนี้ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ซึ่งขออธิบายโดยการตอบข้อสงสัยที่รวบรวมจากคำถามตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้
 1. ผู้หญิงทุกคน สามารถรับประทานยาเลื่อนประจำเดือนได้หรือไม่?

  ยา นอร์-เอ-ทีส-เตอ-โรน ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน โดยห้ามใช้ยานี้ในคน 5 กลุ่ม ต่อไปนี้
  • กำลังตั้งครรภ์ เนื่องจากยาอาจทำให้ทารกในครรภ์ที่เป็นเพศหญิงมีการพัฒนาอวัยวะเพศภายนอกคล้ายกับเพศชายได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุครรภ์เดือนครึ่งเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่ทารกในครรภ์กำลังมีการพัฒนาของอวัยวะเพศ
  • กำลังให้นมลูกด้วยน้ำนมตัวเอง เนื่องจากยาสามารถปนออกมากับน้ำนมของแม่ จึงอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อลูกได้
  • มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีประวัติการเป็นโรคหลอดเลือดอุดตัน เนื่องจากการใช้ยาในกลุ่มคนเหล่านี้ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตัน (ตัวอย่างผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ สูบบุหรี่ โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น)
  • เคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคตับขั้นรุนแรง เนื่องจากยาถูกกำจัดที่ตับ หากตับทำงานไม่ดีอาจทำให้ยาสะสมในร่างกายได้ นอกจากนี้ มีรายงานการเกิดตับอักเสบจากการใช้ยานี้
  • เคยเป็นหรือกำลังเป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งที่อวัยวะเพศ ชนิดที่ไวต่อฮอร์โมน เนื่องจากยาอาจส่งเสริมการโตของเนื้อร้ายเหล่านี้
 2. เริ่มรับประทานยาเลื่อนประจำเดือน ก่อนประจำเดือนมาแค่ 1 วัน หรือตอนที่กำลังมีประจำเดือนได้หรือไม่?

  คำแนะนำในการใช้ยาเลื่อนประจำเดือน คือ ควรเริ่มรับประทานอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันที่คาดว่าจะมีประจำเดือน โดยรับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง (เช้าและเย็น) หรือวันละ 3 ครั้ง (เช้า กลางวัน และเย็น) ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ยานานเกิน 2 สัปดาห์ และจะมีประจำเดือนภายใน 2-3 วันหลังจากหยุดยา ดังนั้น การรับประทานยาก่อนประจำเดือนมาแค่ 1 วัน หรือตอนที่กำลังมีประจำเดือน ซึ่งเยื่อบุโพรงมดลูกได้หลุดลอกออกมาแล้ว ยาจึงอาจมีผลเพียงช่วยลดปริมาณและจำนวนวันของการมีประจำเดือนให้น้อยลง แต่หลังจากหยุดยา จะทำให้มีประจำเดือนซ้ำอีกในช่วงเวลาใกล้ๆ กัน
 3. การรับประทานยาเลื่อนประจำเดือน จะส่งผลต่อการมาของประจำเดือนในรอบถัดไปหรือไม่?

  แน่นอนว่าการเลื่อนประจำเดือนออกไป เปรียบเสมือนเป็นการตั้งรอบเดือนใหม่ นั่นคือ หากมีประจำเดือนหลังจากหยุดยานี้ในวันไหน ประจำเดือนรอบถัดไปก็จะมาประมาณช่วงนั้น ถ้าไม่มีความผิดปกติอื่นใด
 4. หยุดรับประทานยาเลื่อนประจำเดือนหลายวันแล้ว แต่ประจำเดือนยังไม่มา ควรทำอย่างไร?

  อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้จากยา นอร์-เอ-ทีส-เตอ-โรน คือ อาจทำให้ประจำเดือนไม่มาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากหยุดใช้ยาเกิน 1 สัปดาห์แล้วประจำเดือนยังไม่มา ควรตรวจการตั้งครรภ์ (ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้คุมกำเนิดในเดือนนั้นๆ) อีกทั้ง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทราบสาเหตุและการรักษาที่เหมาะสม
 5. ระหว่างที่รับประทานยาเลื่อนประจำเดือนอยู่ แล้วมีเพศสัมพันธ์ จะตั้งครรภ์หรือไม่?

  เนื่องจากการใช้ยาเลื่อนประจำเดือน จะเริ่มใช้อย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันที่คาดว่าจะมีประจำเดือน ซึ่งเป็นช่วงปลายของรอบเดือน (ผ่านช่วงไข่ตกมาแล้ว) โอกาสการตั้งครรภ์จึงอาจพบน้อย อย่างไรก็ตาม มีโอกาสน้อยไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาส ดังนั้น ควรใช้ถุงยางอนามัยในการคุมกำเนิดร่วมด้วย
 6. ไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ แต่รับประทานยาเลื่อนประจำเดือน จะมีผลเสียอย่างไรหรือไม่?

  ตามที่ระบุในข้อ 1 ว่ายาอาจมีผลต่อการพัฒนาอวัยวะเพศภายนอกของทารกในครรภ์ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้พบเหตุการณ์ดังกล่าวในทุกกรณี อีกทั้งยังไม่มีรายงานว่ายาทำให้ทารกพิการด้านอื่นๆ ดังนั้น หากพบว่าตั้งครรภ์ อย่าเพิ่งตกใจ ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อติดตามพัฒนาการพร้อมทั้งวางแผนการดูแลทารกในครรภ์อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้คุมกำเนิดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เช่น ไม่ใช้ยาคุมกำเนิดหรือถุงยางอนามัย เป็นต้น ควรตรวจการตั้งครรภ์ก่อนที่จะใช้ยาเลื่อนประจำเดือน
 7. รับประทานยาคุมกำเนิดอยู่ แล้วจะใช้ยาเลื่อนประจำเดือนได้หรือไม่?

  ในผู้ที่รับประทานยาคุมกำเนิดอยู่ หากจำเป็นต้องเลื่อนประจำเดือน สามารถใช้ยาคุมกำเนิดในการเลื่อนประจำเดือนได้ (มีผลทั้งคุมกำเนิดและเลื่อนประจำเดือน) ทั้งนี้ ใช้หลักการเดียวกับยา นอร์-เอ-ทีส-เตอ-โรน คือ ให้รับประทานเฉพาะเม็ดที่ประกอบด้วยตัวยาต่อไป (ไม่ใช่เม็ดยาหลอกที่บางคนเรียกว่าเม็ดแป้ง) เพื่อไม่ให้เยื่อบุโพรงมดลูกหลุดลอกออกมา ซึ่งวิธีการใช้ยาขึ้นกับตำรับยาคุมกำเนิดแต่ละชนิด ดังตัวอย่างที่แสดงในตารางด้านล่าง นอกจากนี้ ยังมีตำรับแบบอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งหากมีข้อสงสัยว่ายาคุมกำเนิดที่ท่านรับประทานอยู่จะสามารถใช้เลื่อนประจำเดือนได้อย่างไร ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้
 8.  

   
 9. รับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในช่วงเวลาใกล้ๆกับยาเลื่อนประจำเดือนได้หรือไม่?

  เนื่องจากทั้งยาคุมกำเนิดฉุกเฉินและยาเลื่อนประจำเดือน มีตัวยาอยู่ในกลุ่มที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน ซึ่งเมื่อหยุดยาจะทำให้มีเลือดออกมาเหมือนกัน ดังนั้นการใช้ยาทั้งสองชนิดในเวลาใกล้เคียงกัน เช่น ในเดือนเดียวกัน เป็นต้น นอกจากจะทำให้เสียเลือดบ่อยกว่าคนอื่น ยังมีผลให้รอบเดือนผิดปกติได้ ทั้งนี้ หากมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งและไม่พร้อมตั้งครรภ์ ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง หรือเปลี่ยนมาใช้ยาคุมกำเนิดแบบปกติจะเหมาะสมกว่า (และหากจำเป็นต้องเลื่อนประจำเดือน สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อ 7)
 10. รับประทานยาเลื่อนประจำเดือนบ่อยๆ จะมีผลเสียหรือไม่?

  อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยจากการใช้ยา นอร์-เอ-ทีส-เตอ-โรน คือ ประจำเดือนผิดปกติ เช่น รอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ประจำเดือนมาถี่แต่มาแบบกะปริบกะปรอย หรือบางรายอาจประจำเดือนไม่มาเลย ดังนั้น จึงไม่ควรใช้ยาเพื่อเลื่อนประจำเดือนบ่อยๆ นอกจากนี้ อาการอื่นที่อาจพบ ได้แก่ ปวดศีรษะ คัดตึงเต้านม คลื่นไส้และเวียนศีรษะ เป็นต้น ส่วนอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงต่างๆ ตามที่ระบุเป็นข้อห้ามใช้ในข้อ 1. อาจพบได้น้อย
โดยสรุปแล้ว การใช้ยาเลื่อนประจำเดือนนั้น ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามีความจำเป็นต้องใช้จริงๆ (ไม่ใช่เพียงตามความต้องการ) และต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียจากการใช้ยานี้

เอกสารอ้างอิง
 1. Primolut N [Bayer]. c2014 [updated 2013 Apr 8; cited 2014 May 29]. Available from http://www.bayerresources.com.au/resources/uploads/PI/file9462.pdf
 2. Pigarelli DL, Kraus CK, Potter BE. Pregnancy and lactation: Therapeutic considerations. In: Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach, 7th ed. Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, et al., eds. New York: McGraw-Hill; 2008:1297-1311.
 3. Dickerson LM, Shrader SP, Diaz VA. Contraception. In: Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach, 7th ed. Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, et al., eds. New York: McGraw-Hill; 2008:1313-1327.
 4. Greenblatt RB, Jungck EC. Delay of menstruation with norethindrone, an orally given progestational compound. J Am Med Assoc. 1958;166(12):1461-1463.
 5. James AH, Kouides PA, Abdul-Kadir R, et al. Evaluation and management of acute menorrhagia in women with and without underlying bleeding disorders: consensus from an international expert panel. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011;158(2):124-134.
 6. Anand V, Gorard DA. Norethisterone-induced cholestasis. QJM. 2005;98(3):232-234.
 7. de Voogd WS. Postponement of withdrawal bleeding with a monophasic oral contraceptive containing desogestrel and ethinylestradiol. Contraception. 1991;44(2):107-112.
 8. Hamerlynck JV, Vollebregt JA, Doornebos CM, Muntendam P. Postponement of withdrawal bleeding in women using low-dose combined oral contraceptives. Contraception. 1987;35(3):199-205.
 9. Oilezz [MIMS Thailand]. c2014 [cited 2014 May 29]. Available from https://www.mims.com.tw/Thailand/drug/info/Oilezz/?type=full#Indications
 10. Information on Yaz [Bayer]. c2014 [cited 2014 May 29]. Available from www.bayerpharma.se/ebbsc/cms/sv/_galleries/download/bestallning/YAZ_patientinfo_ENG.pdf


ขอบคุณความรู้ดีๆ ที่มาจาก   http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/212/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/------------------------------
ทักไลน์ @drugth (มี@) หรือ @morya (มี@) หรือ vitaminthailand (ไม่มี@)
-----------------
คำตอบดีๆ จากเพื่อนสุขภาพทุกวัน
ช่องทางการติดต่อเรา
แชทกับเราง่ายๆคลิก >> http://line.me/ti/p/%40drugth
หรือ
แชทกับเราง่ายๆคลิก >> http://line.me/ti/p/%40morya
หรือ
แชทกับเราง่ายๆคลิก >> http://line.me/ti/p/~vitaminthailand

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Mosh มอช เซรั่ม เปลี่ยนผิว มหัศจรรย์ เข้มข้น100% จาก Australia มีทั้ง MOSH SUN BLOCK 3 LAYERS, MOSH LANO LURON, MOSH VIN BLANC, MOSH VIN ROUGE, MOSH ALPHA LANO, MOSH FACE.C หาซื้อได้แล้วที่นี่ ราคาถูกสุดคุ้ม ของแท้ รับประกันความพึงพอใจ

ราคาหลักร้อย  คุณภาพหลักพัน
โปรพิเศษวันนี้ ปกติ 590.-  เหลือเพียง 390.ทุกสาขา  เฉพาะรกแกะ 490.-  วันนี้จนกว่าของจะหมด
ของแท้ แน่นอน 100% จากร้านยา ปลอดภัย 100%MOSH SUN BLOCK 3 LAYERS : PROTECTION 12 HOURS PA+++ 100% Natural Extract
มอช ซันบล๊อค 3 เลเยอร์ ที่สุดเทคโนโลยี LAYERS PROTECTION สกัดจากเซลล์ดอกการ์ดิเนีย แกรนดิฟลอรา อเมริกา สามารถใช้ร่วมกับครีมกันแดดได้ทุกชนิด โดยการผสมลง ในครีมกันแดดโดยตรง ได้ทันที คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ที่ทำให้ครีมกันแดดธรรมดา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว โดยการสร้างชั้นฟิล์มขึ้นใหม่ถึง 3 ชั้น เป็นเกราะป้องกันแสง ที่ทำร้ายผิวทุกชนิด ปกป้องยาวนานสูงสุดถึง 12 ชั่วโมง ยังมีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งเคลือบผิวให้ผิวดูกระกระจ่างใส เมื่อโดนแสงแดด


MOSH LANO LURON : PERFECT INTENSE ADVANCED ANTI-AGEINGมอช ลาโน ลูรอน ผสาน 2 ที่สุด Double Fusion Anti-Ageing เทคโนโลยีลดริ้วรอยที่ดีที่สุดจาก รกแกะคุณภาพสูง + ไฮยาลูรอน 3D filler เข้มข้น 100% สัมผัสความมหัศจรรย์ เต็มๆประสิทธิภาพในการลดริ้วรอย เทียบเท่าการฉีดโบท็อกและร้อยใหม ซึมลงสู่ผิวได้ลึกกว่าถึง 7 เท่า ช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่ สร้างเส้นใย Collagen และ Elastin ให้ผิวหน้าเรียวเป็นวีเชฟ ฟื้นฟูสภาพผิวให้เนียนใส ริ้วรอยค่อยๆจางหาย ทั้งบนใบหน้าและรอบดวงตา ทำให้ผิวดูอ่อนกว่าวัย ให้ผิวนุ่มลื่นละมุน ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งกร้าน ป้องกันการเกิดริ้วรอยใหม่ และเติมเต็ม ลดการหย่อนคล้อยของผิวอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยคุณภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน


MOSH VIN BLANC : NANO WHITENNING++100 Natural Extract
มอช วินบลัง นาโนไวท์เทนนิ่ง เทคโนโลยี Nano'9 Whitening จากเซลล์แอ๊ปเปิ้ลนิวซีแลนด์ เข้มข้น 100% มีประสิทธิภาพสูงสุด ขยายโมเลกุลของสารไวท์เทนนิ่ง ในครีมหรือเซรั่มทุกชนิดที่มีสารไวท์เทนนิ่ง เพิ่มความขาว ให้ผิวมากขึ้นหลายเท่า และยับยั้งขบวนการที่เกิดการอักเสบ สลายคอมิโดนที่อยู่ในรูขุมขน ลดปัญหาเรื่องสิวอุดตัน ทำให้ผิวเนียน นุ่ม ปิดรูขุมขน ให้ผิวหน้าเนียนใสไร้ที่ติ


MOSH VIN ROUGE : EXCRACT CONCENTRATE ++100 Natural Extractมอช วินรูจ เอ็กซ์แทร็ค เทคโนโลยี Grapes reduce freckles ที่สามารถหยุดการเกิดฝ้า กระ ทันทีที่ใช้ สกัดจากเซลล์องุ่นแดงออสเตเรีย เข้มข้น 100% ผลัดเซลล์ผิว ที่หยาบกร้าน และ เซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพทับถมนานนับ 10 ปี จนหน้าดูโทรม หมองคล้ำ สลายออกอย่างหมดจด เผยผิวหน้าใหม่ สดใส ไร้ริ้วรอย ลดฝ้า กระ พร้อมผิวใหม่ที่กระจ่างใส อย่างเห็นได้ชัด 


MOSH ALPHA LANO : X5 Anti-Aging Double Whiteningมอช อัลฟ่าลาโน เทคโนโลยี ALPHA LANO เป็นรกแกะเข้มข้น 100% + อัลฟ่าอาบูติน ลดเลือนริ้วรอยในระดับขั้นสูง และให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใส กระตุ้นให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวใหม่ บำรุงเซลล์ผิวหน้าให้ เปล่งปลั่ง ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น บนใบหน้าและรอบดวงตา ทำให้ผิวดูอ่อนกว่าวัย ปกป้องสภาพผิวไม่ให้แห้งกร้าน สร้างความกระชับให้กับผิวหน้า ดูเต่งตึงขึ้น เสริมสร้างความ อ่อนนุ่มละมุนให้กับผิว ป้องกันการเกิดริ้วรอยใหม่ถึง 5 เท่า ปรับเซลล์สีผิวให้ขาวเนียน ทั้งใบหน้าและลำคอ รวมถึงรอยคล้ำรอบดวงตา ความเปลี่ยนแปลงจนใครๆต้องทักMOSH FACE.C : ADVANCED PERFECT WHITEN SKIN RADIANT

#mosh #facec #มอชขวดชมพู #เฟสซี วิตามินซีคุณภาพสูงเข้มข้น 100% สำหรับผิวโดยเฉพาะ จาก อะเซโรลา เชอร์รี่ ที่ถูกขนานนามว่าเป็น The King of C เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีที่สูงที่สุดในโลก ด้วยคุณสมบัติที่มากกว่าวิตามินซีทั่วไป โดยจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวหน้าได้มากกว่าวิตามิน C ทั่วไปถึง 5 เท่า ให้ผิวหน้าเปล่งปลั่งสดใส เนียนนุ่ม ปกป้องผิวไม่ให้ถูกทำร้ายจากมลพิษ ทำให้ผิวมีสุขภาพดี สว่างเป็นออร่าเด่นกว่าคนอื

หาซื้อได้แล้วที่ร้านยา และที่ไลน์ @drugth
-----------------
คำตอบดีๆ จากเพื่อนสุขภาพทุกวัน
ช่องทางการติดต่อเรา
แชทกับเราง่ายๆคลิก >> http://line.me/ti/p/%40drugth
หรือ
แชทกับเราง่ายๆคลิก >> http://line.me/ti/p/%40morya
---------โปร--------
ซื้อวันนี้ ครบสามชิ้นแถมฟรี EZERRA CLEASER ล้างหน้าทำความสะอาดผิวแพ้ง่าย ฟรี 1 ขวด 30มล.
----ข้อมูลผลิตภัณฑ์----
MOSH LANO LURON มอช ลาโน ลูรอน (ขวดสีฟ้า) - รกแกะ +ไฮยาลูรอน เข้มข้น 100% ลดริ้วรอยระดับลึก
MOSH ALPHA LANO มอช อัลฟ่าลาโน (ขวดสีม่วง) - รกแกะ + อาบูติน ลดริ้วรอย ผิวหน้าขาวใส
MOSH VIN ROUGE มอช วินรูจ (ขวดสีแดง) - เซลล์องุ่นแดงออสเตเรีย เข้มข้น 100% หยุดการเกิดฝ้า กระ ทันทีที่ใช้
MOSH FACE.C มอช เฟสซี (ขวดสีชมพู) - วิตามินซีคุณภาพสูงเข้มข้น 100% ผิวหน้ากระจ่างใส เปล่งปลั่ง เนียนนุ่ม ปกป้องผิว
MOSH VIN BLANC มอช วินบลัง (ขวดสีเขียว) - ป้องกันสิว ปิดรูขุมขน ผิวขาวเนียน
MOSH SUN BLOCK 3 LAYERS มอช ซันบล๊อค 3 เลเยอร์ (ขวดสีส้ม) - ป้องกันแดด 3 ชั้น ยาวนาน 12 ชั่วโมง

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

13 สัญญาณบอกว่าคุณต้องออกกำลังกายได้แล้ว ----------------- คำตอบดีๆ จากเพื่อนสุขภาพทุกวัน หมอยานเรศวร ร้านยารังสิต


13 สัญญาณบอกว่าคุณต้องออกกำลังกายได้แล้ว
-----------------
คำตอบดีๆ จากเพื่อนสุขภาพทุกวัน
ช่องทางการติดต่อเรา
แชทกับเราง่ายๆคลิก >> http://line.me/ti/p/%40drugth
บทความสุขภาพ>> www.drugth.com
LINE: @drugth (เติมแอดด้วยนะ) แนะนำแอดไลน์แชทกับเรา
YOUTUBE: drugth
Facebook: drugthcom
ร้านยา(อารมณ์ดี)
TEL: 02-5163677 รังสิต และมอกรุงเทพ , 02-9977831 รังสิต และ หมู่บ้านเมืองเอก , 02-901-9493 คลองหลวง และ มธ., 02-1985750 สะพานแดงและธัญบุรี, 02-3477330 รามอินทรา, 083-3313191 ส่วนกลาง

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

คู่ค้าทางธุรกิจ กับเรา จับมือไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน ^__^ ทีมหมอยานเรศวร ร้านขายยา ติดต่อสอบถาม ไลน์: vitaminthailand เพราะคุณคือคนสำคัญ
คู่ค้าทางธุรกิจ กับเรา จับมือไปด้วยกัน 
ไม่มีบ่อยที่คุณจะรู้จักตัวตนเราจริงๆ และโอกาสการได้พบกับเจ้าของร้านตั้งแต่วันแรก
เติบโตไปด้วยกัน ^__^
เราพร้อมปรับตัวตามเทรนด์สมัย 4.0
ด้วยปรากฏการณ์ความทันสมัยมากมายรอคุณอยู่ กับเรา #ทีมหมอยา ติดต่อสอบถาม 
ไลน์: vitaminthailand
เพราะคุณคือคนสำคัญ

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

แก้มมันก็จะออกแดงๆ หน่อย เพียง 4 Step ที่จะทำให้คุณ Happy รับวิตามินวันนี้ได้ที่ http://www.สาวไทยแก้มแดง.com/ คลิกเถอะ ไม่ต้องเขิน ..วิตามิน ฟรี ให้สาวๆที่อยากสวยแก้มมันก็จะออกแดงๆ หน่อย เพียง 4 Step ที่จะทำให้คุณ Happy รับวิตามินวันนี้ได้ที่ http://www.สาวไทยแก้มแดง.com/ คลิกเถอะ ไม่ต้องเขิน ..วิตามิน ฟรี ให้สาวๆที่อยากสวย
------------------------------------------
#สาวไทย #แก้มแดง #สาวไทยแก้มแดง #red #Cheeks

ข้อมูลดีๆ จากกรมอนามัย

-----------------

คำตอบดีๆ จากเพื่อนสุขภาพทุกวัน
ช่องทางการติดต่อเรา
แชทกับเราง่ายๆคลิก >> http://line.me/ti/p/%40drugth
บทความสุขภาพ>> www.drugth.com
LINE: @drugth (เติมแอดด้วยนะ) แนะนำแอดไลน์แชทกับเรา
YOUTUBE: drugth
Facebook: drugthcom
TEL: 02-5163677, 02-9977831, 083-3313191